Minnesfond för P-O Amnér

IFK Borgholm har inrättat en minnesfond i P-O:s namn för att hedra P-O för hans gärningar i föreningen. Fonden syftar till att uppmärksamma och stödja personer som likt P-O på ideell basis visat ett stort engagemang i föreningens verksamhet. Fondens medel skall användas för att dela ut stipendier till dessa personer utifrån fondens syfte. Fonden administreras av IFK Borgholm och det delas ut ett stipendie varje år, i samband med årsmötet i mars.

Nomineringar kan skickas löpande till kansli@ifkborgholm.se.

Stödja fonden
Är ni intresserade av att stödja minnesfonden och dess syfte, så är vi tacksamma för ett bidrag till fonden. Detta gör ni genom att sätta in medel på bankgiro 463-5751 (Minnesfond för P-O Amnér).

Minnesfond för P-O Amnér
Rulla till toppen